» Rubriek offshore maandblad «


De offshore industrie in Nederland is een hoog ontwikkelde industrie waar ontzettend veel geld in om gaat.
Kies hier het vakblad voor de olie-, gas- en petrochemische industrie met foto's over gaswinning en gas-boringen op de Noordzee.
Recent heeft de politiek een besluit genomen om in het wadden gebied proefboringen te mogen uitvoeren.
Milieu organisatie zijn sterk in verweer gekomen om dit natuurgebied niet bloot te stellen aan economisch motief.
De maandblad is bijzonder gericht op werknemers die werkzaam zijn in deze sector of olieplatform.

» Vaktijdschrift Afsluiten «