» Rubriek overheid maandblad «


Nederland staat bol van regelgeving die bestemt is voor burgers en bedrijven waaraan zij moeten voldoen.
Een breed scala aan vergunningen zoals bouwaanvragen, veiligheidsvoorschriften en bouwvergunningen die te maken
hebben met de ruimtelijke ordening binnen een gemeente.
De wetten en vergunningen die worden verstrekt wordt stevig gecontroleerd door dienstdoende ambtenaar.
Indien de vergunning niet overeenkomstig is met het vergunningenstelsel krijgt men eerst een waarschuwing, en
vervolgens bij niet naleving hiervan een dwangsom of boete opgelegd.
Bovenaan staat de europese overheid, nederlandse overheden zoals provincie bestuur en tot slot de gemeentelijke overheden.

Overheid weekblad » afsluiten