» Rubriek privaatrecht maandblad «


Hier kan men alles vinden de informatiebron over recht en privaatrecht!
Deze uitgaven zijn voor specifiek voor rechters, advocaten en juristen die op de hoogte willen blijven van jurisprudentie en wetgeving veeal ook in relatie met europese wetten die vanuit Brussel op ons ( burger en bedrijfsleven ) af komen!

» Vaktijdschrift Afsluiten «