» Rubriek pychologie maandblad «


Welke psychische stoornissen zijn er? het meest bekend is autisme, borderline, manische depressies etc.
Het onderkennen van de geestelijke gesteldheid en ziektebeeld is belangrijk voor de diagnose van de psycholoog.
De huisarts kan u doorverwijzen voor opname of bezoek aan psychiater of psycholoog.
de een mag wel medicijnen verstrekken en ander niet. bijwerkingen van antidepressiva tegen depressie-
Werking: remming heropname noradrenaline en serotonine. A. Tricyclische antidepressiva (TCA's).
herstellen het evenwicht tussen bepaalde stoffen in de hersenen voor o.a. mensen met een angststoornis. Opleidingsinstituten faculteit inzake psychologieonderwijs en psychologieonderzoek aan de universiteit van Amsterdam.
Publicaties over psychologische processen in geestelijke onderverdeeld in groepen naar aanleiding van medisch onderzoek.
Grondleggers zijn: Freud, Jung, Skinner, Perls en Maslow!!

» Vaktijdschrift Afsluiten «