» Rubriek recht maandblad «


Verschillende organisaties houden zich bezig met burger rechten, denkt u eens aan amnestie international.
Recht is in onze samenleving van zelf sprekend maar grote delen van de wereld kennen de mensen
geen enkele rechtsbescherming!
Voor alle burgers geldt dat rechten en plichten zoals de wet voorschrijft voor nageleefd.
Jurisprudentie en beroep aantekenen wanneer u met de uitspraak van de rechter niet eens bent neemt toe.
rechtzalen en rechtzaken kent tegenwoordig veel media-aandacht vooral strafzaken komen in het nieuws.
teleurstellend lage vonnissen, en hoge vonnissen kan de rechter opleggen, net zoals taakstraf die steeds vaker
aan kleine criminelen wordt gegeven.
Het europese hof / internationaal gerechtshof in Den Haag is het internationale tribunaal in de wereld.

» Vaktijdschrift Afsluiten «