» Rubriek scheepvaart maandblad «


De vereeniging van het Nederlands Historisch Scheepvaart Museum is een tentoonstelling van
hoe in vroeger jaren men erop uit trok en bevaren van de bekende handelsroutes waarmee Nederland
groot is geworden als handelsnatie ( 17de eeuw - gouden eeuw ).
Vroeger was de bemanning van een schip jaren onderweg, maar tegenwoordig door scheepvaart motoren
o.a. binnenscheepvaart verzorgt het transport en vervoer van grote hoeveelheden grondstoffen en producten.
Ons cultureel erfgoed is voor een belangrijk deel te danken aan onze scheepvaart-historie.
Op oude prenten en schilderijen kunt u dat nog terugvinden!!
Het varen betekent nu veelal recreatie op het water, zeeen, kanalen, rivieren of meren!
Waterrecreatie: ( Noordzee, waddenzee, ijsselmeer )!

» Vaktijdschrift Afsluiten «