» Rubriek studie maandblad «


Zelf studie om een betere positie in uw werk te verkrijgen zoals doorgroeien naar een kaderfunctie.
Bijscholing in het volwassenonderwijs of vervolgonderwijs kan noodzakelijk zijn voor een vervolgopleiding die u
wilt gaan volgen maar nog niet de juiste diploma's voor heeft.
In sommige gevallen kunt u dispensatie krijgen als bepaalde kennis opgedaan in uw werk of stage aanwezig is.
Studeren vergroot u mogelijkheden zowel sociaal ( algemene ontwikkeling ) of opdat u geinteresseerd ben in het onderwerp.
Het volgen van lessen in de avonduren valt niet mee, zeker als hieraan ook nog huiswerk kleeft.
studiebelasting moet wel in relatie staan met het beoogde resultaat van diploma of erkend certificaat.
keuze aan studierichtingen en opleidingen is enorm ( magazine terug naar de school en schoolbanken ).
Studieadvies - studiebladen voor iedere student nu e-learning via Internet!

» Vaktijdschrift Afsluiten «