» Rubriek tuinbouw maandblad «


De Nederlandse tuinbouwbladen ingedeeld naar branche opdat de agrarische sector niet in 1 aspect is onder te brengen.
Boeren zullen steeds minder nieuw landbouw materieel aanschaffen gezien de hoge kosten.
Rubriek: De Nederlandse boer, veehouderij, landbouw, akkerbouw, loonbedrijven, tuinbouw export producten naar:
Nieuwe oogst van gewassen waarmee nederland faam heeft gemaakt is bloembollen en kool.
Het bewerken van de akker / perceel / land wordt regelmatig uitbesteed aan loonwerkers.
Helaas staat de tuinbouw vaak negatief in het nieuws vanwege het gebruik van bestrijdingsmiddelen / pesticiden voor de gewassen
Telers besteden maximaal aandacht om de reductie hiervan te bewerkstelligen. Lees meer ...

» Vaktijdschrift Afsluiten «