» Rubriek veeteelt maandblad «


Melkveehouderij de sector waar nederland in de jaren zestig op agrarisch gebied groot mee is geworden.
Middels stimuleringsfondsen van de europese overheid de vroegere EEG ( Europees economsche gemeenschap ).
Vee wordt gehouden voor vlees en melk bij rundvee en koeien.
Varkenhouderijen doen dit uitsluitend voor de consumentie van vlees waarbij in korte tijd het gewicht van de varkens
Kippen / Pluimvee en runderen zonder oneigenlijk gebruik van groeihormonen wordt gerealiseerd voor consumentie.
2 keer per maand gaan de volwassen dieren naar het slachthuis / abottair en worden zij geslacht.
Een goede keur slager biedt het beste vlees aan!, let op het keurmerk.

» Vaktijdschrift Afsluiten «