» Rubriek wetenschappelijk maandblad «


Publicaties in Wetenschappelijke vakbladen en tijdschriften zijn voor academische wereld-
Universiteiten voor medisch specialisten en natuurwetenschappen het magazine voor wetenschappen.
De Academische raad voor het hoger onderwijs publiceert maandelijks in diverse bladen zoals
hoogleraren en onderzoekers van de TU in Delft.

» Vaktijdschrift Afsluiten «