» Rubriek zorg maandblad «


Health: Welzijn en Gezondheid zijn de rubrieken die maandelijks worden belicht voor medewerkers in de zorg.
Het zware werk in deze sector wordt vaak door het algemene publiek onderschat.
Onregelmatige werktijden en zware fysieke en geestelijke belasting zorgt voor veel uitval.
Het ziekte percentage is daarom erg hoog bij: verpleegkundige, ziekenverzorgenden, thuiszorg
jeugdzorg medewerkers in de verpleegkunde bij zorginstellingen en ziekenhuizen.
Ook in verpleeghuizen en bejaardenhuizen ondervindt de verzorger vaak klachten met name rug en gewrichtspijn.
Beleidsmakers realiseren zich dit probleem en probeert de onderbezetting door bezuinigingen zo goed mogelijk
in het welzijn en zorg op te lossen.

» Vaktijdschrift Afsluiten «